پیام تبریک

دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای را به حضرت ولیعصر ارواحنا فداه حضرت آقای مجذوبعلشاه قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی ، مقام معظم رهبری ، دولت خدمتگزار و تمامی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی تبریک می گویم . امیدوارم این دانش مهم پله هایی برای موفقیت های بزرگتر جوانان ایران زمین باشد . انشا الله.

/ 0 نظر / 6 بازدید