کارگاه‌های تولیدی نیمه تعطیل هستند

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران با بیان اینکه برای بازگشت رونق به اقتصاد دولت از قیومیت به خدمتگذاری تغییر موضع بدهد گفت: در شرایطی که کارگاه‌ها و کارخانه‌های اشتغالزا نیمه تعطیل هستند باید سرمایه گذاری احیا شود.

 

اسدالله عسگراولادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان رونق را به اقتصاد بازگرداند و چه راهکارهایی در این خصوص وجود دارد؟ گفت: دولت باید نسبت به آنچه که از مردم طلب دارد مثل مالیات، عوارض وبیمه‌های اجتماعی گذشت‌ داشته باشد.
* سرمایه گذاری باید احیا شود
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری باید احیا شود اظهار داشت: سرمایه گذاری داخلی و خارجی مدتی است که متوقف شده به طوری که برای بازگشت رونق به اقتصاد، بازار سرمایه باید به سمت بازارهای اشتغالزا حرکت کند.
* کارگاه‌های تولیدی نیمه تعطیل هستند
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: در حال حاضر کارگاه‌ها و کارخانه‌های اشتغالزا نیمه تعطیل است که برای رسیدن به رونق باید احیا شوند.
وی با بیان اینکه باید سرمایه گذاری تشویق شود اظهار داشت: باید اعتماد سرمایه گذاران جلب شود چرا که در حال حاضر یک نوع بی اعتمادی و التهاب در فضای تولید و سرمایه گذاری وجود دارد که حاصل بحران‌های جهانی و کمی هم مسائل سیاسی است، با تشویق دولت و جلب اعتماد مردم می‌توان از این بحرانها عبور کرد.
* دولت بجای قیومیت ، خدمتگذار باشد
عسگراولادی گفت: در امور اقتصادی دولت باید از حالت قیومیت به حالت خدمتگذاری تغییر موضع بدهد به طوری که در حال حاضر در هر اداره ای که برویم کسی که پشت میز نشسته فکر می‌کند قیم همه مردم است در حالی که او باید خدمتگذار ملت باشد.
وی افزود: تغییرات باید به صورت آرام آرام پیش بیاید تا با تشویق سرمایه گذاران و تعیین تکلیف کارگران اخراجی از واحدهای تولیدی می‌توان به تدریج به سمت رونق حرکت کرد.
منبع : صنایع نیوز
/ 0 نظر / 41 بازدید