گزارش یک شبه حادثه سقوط از ارتفاع

پدر تعریف می کرد که تعمیرات اساسی منطقه دو شمالی اواخر خدمت بود و تازه نیرو های پیمانکار برای داربست بندی استخدام شده بودند و هنوز به جز داربست بندی چندان با ماهیت کار فرآیند آشنایی نداشتند . او می گفت ما یک پمپ بزرگ به نام 404  2P-داشتیم که شیر آن را تنها در هر تعمیرات اساسی باز و بسته و روانکاری می شد و برای باز و بسته کردن آن نیاز بود که سه یا چهار نفر به کار گرفته شوند . برای این پمپ با ناواردی نیرو های داربست بندی تازه وارد در چند طبقه به صورت پله مانند داربست بندی انجام شده بود که یکی از لوله های گاز در نزدیکی پمپ نشتی پیدا کرد که منجر به ایجاد آتشی در آن مکان شد . یکی از همکاران که این وضعیت را دیده بود بلافاصله از داربست بالا رفت و بر روی لوله ها قرار گرفت و از آنجا که باران می بارید عایق بندی لوله ها کمی لغزنده شده بود که منجر به سقوط او از ارتفاع 6 متری شد ، اما خوشبختانه به دلیل پلکانی ایجاد شدن داربست بندی ها وی به صورت یک به یک بر روی هر یک از داربست های طبقات پایین تر افتاد و در نهایت از 2 متری سقوط کرد که منجر به کوفتگی و درد عضلات و کمر وی تا مدتی شد که به یاری خدا پس از مدتی بهبود پیدا کرد . 


/ 0 نظر / 76 بازدید