خاطره ای از مرحوم نوربخش

نهم تیر به اتفاق خواهرم به فرهنگسرای نیاوران رفتیم تا از یکی از نمایشگاه های مهم تاریخ خوشنویسی معاصر بازدید کنیم . این نمایشگاه به پاسداشت فعالیت های چند تن از مهمترین شخصیت های خوشنویسی معاصر برگزار شده بود . در این محفل آقای سید عباس سجادی شاعر و ترانه سرای معاصر و مدیرعامل فرهنگسرای نیاوران در مراسم افتتاحیه خاطره ای را از مرحوم نوربخش رئیس اسبق بانک مرکزی بیان نمود . آقای سجادی اظهار داشت در سفری که آقای نوربخش برای بازدید از بانک مرکزی ژاپن به این کشور داشتند از مقامات بانک ژاپن خواستند که گنجینه این بانک را به ایشان نشان دهند . ایشان وارد آسانسور شدند و با تعجب دیدند که آسانسور به بالا می رود و از آنجا که گنجینه ها همیشه در زیر زمین نگهداری می شود این تعجب در ایشان باقی ماند تا اینکه درب آسانسور باز شد . ایشان دیدند عده ای از کهنسالان در اتاق حاضرند . مقام ژاپنی به مرحوم نوربخش گفت : این ها گنجینه ملی ژاپن هستند . 

/ 0 نظر / 63 بازدید