محمود آباد

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی                 صوفی نشود صافی تا در نکشدجامی

صبح زود از در خانه زدم بیرون . یک ماموریت کاری به محمود آباد . دو سه روزی بود که چون هوا مناسب نبود نتوانستم بیام . تا بالاخره تصمیم آخر و گرفتم و حرکت کردم . محمود آباد شهر توریستی در استان مازندران است .این شهر دارای یک سه راهی مهم می باشد که قسمت اصلی شهر و مغازه ها و خانه ها در این قسمت فرار دارد. پس از استقرار گشتی در شهر زدم . اولین تغییر حالگیر . انسان اقتصادی کتابفروشی را به فروشگاه لباس تبدیل کرده بود . عیبی ندارد چه بهتر برای من . از  همان ابتدای سفر تصمیم گرفته بودم که این دفعه حتما یک سری به آمل هم بزنم . الان در محمد آباد هستم و همین الان از آمبل برگشته ام و دارم این مطالب را در یک کافی نت می نویسم . آمل هم شهر جالبی بود . با پرسجو مصلی آقای حسن زاده را پیدا کردم . خالی بود و در قسمت کوچکی از آن آخوندی در حال صحبت کردن بود . مصلی نزدیک خیابان آقای جوادی آملی بود . انگار اینجا هم قانون ازواج طبیعت برقرار است . جوادی آملی و حسن زاده آملی . اولی در هنگام عاشورا و تاسوعا به بحث در ارتباط با عدالت در نهضت حسینی می پردازد و دومی عازم سوریه است و. همان نظم همیشگی که در همه جا بر قرار است اینجا هم برقرار است . مثل همیشه یکی عدالتخواه و دیگری آزادیخواه است و بازهم مثل همیشه و در همه جا کشمکش بین این دو گروه بر قرار است . آدرس کتابفروشی آقای حسن زاده را از کتابفروشی آقای جوادی آملی گرفتم . روبه روی دادگستری آمل بود . به آنجا رفتم . بالاخره همه کتاب های او را در یکجا متمرکز ددم . انسان در عرف عرفان را با لوح های فشرده آقای صمدی آملی گرفتم و برگشتم . خوشحالم که یک نقطه مهم دینی دیگر را یافته ام .

/ 0 نظر / 12 بازدید