بی توجهی کشورهای ثروتمند در قبال محیط زیست

 سازمان ملل متحد اطلاعات تازه ای منتشر کرده است که نشان می دهد کشورهای ثروتمند جهان برای کاهش تولید گازهای زیان آور برای محیط زیست کار زیادی انجام نداده اند. به گزارش شبكه BBC ، که درباره ۴۰ کشور صنعتی جهان از جمله ایالات متحده، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی منتشر شده است، تولید گازهای سمی همچنان رو به رشد بوده است کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی (سابق) که در رقابت اقتصادی هستند، به ویژه در تولید گازهای گلخانه ای نقش دارند. ایالات متحده که در آلودگی محیط زیست همچنان بیشترین نقش را دارد، از امضای قرارداد کیوتو خودداری ورزیده است طبق سفارش دولت بریتانیا درباره تغییر وضعیت آب و هوایی زمین در صورت پرهیز دولت ها از اقدامات جدی در مقابله با این مشکل، جهان با بحران اقتصادی بزرگی مواجه خواهد شد و تا سال ۲۰۵۰ بخش های بزرگی از كره زمین غیر قابل سکونت خواهند شد.


/ 0 نظر / 6 بازدید