اظهار ناخرسندی رهبرمعظم انقلاب از سیاست های واردات خودرو

در این بازدید که حدود 3 ساعت به طولانجامید و تعدادی از وزرا و مدیران بخش صنعت و معدن حضور داشتند، کارشناسان مربوطهدر هر بخش توضیحات لازم را ارائه کردند.

خط تولید موتور ملی خودرو از جمله بخشهایی بود که مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این خط تولید، نحوهتولید بخشهای مختلف موتور ملی و آزمون های آن از نزدیک به نمایش گذاشتهشد.

موتور ملی دیزلی یکی از بخشهای مهم نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودروسازیکشور بود. در این بخش اولین موتور دیزل سنگین ساخت داخل معرفی شد که این موتور دربخشهای ریلی، دریایی، نیروگاهی و صنعتی کاربردهای فراوانی دارد.

طراحی و ساختاین موتور با همکاری مراکز تحقیقات دانشگاهی و تربیت نیروهای متخصص امکان پذیر شدهاست. از جمله طرحهای آینده در زمینه تولید موتور دیزل سنگین، طراحی و ساخت موتوردیزل دوگانه سوز است.

همچنین انواع موتور ملی به ویژه موتور ملی بعضی خودروهایداخلی، و موتور ملی پایه گازسوز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود.

بخشدیگر نمایشگاه توانمندیهای صنعتی، استفاده از فناوریهای جدید بویژه نانو در طراحی وساخت قطعات مختلف خودرو بود. از فناوری نانو در ساخت پوشش ضدلک روکش ها، پوشش هایخود تمیز کننده روی شیشه های خودرو، پوشش های ضد خش در رنگ خودرو، و در بخش هایدیگر خودرو استفاده خواهد شد.

همچنین تعدادی از خودروهای سواری تولید داخل نیزمورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس در جمعمدیران و کارشناسان صنعت و معدن کشور با اشاره به اهمیت بسیار بالای استقلال وپیشرفت صنعتی، در اعتلا و رشد ایران اسلامی، حرکت کشور در بخش های مختلف از جملهصنعت را رو به جلو دانستند و تأکید کردند: با وجود پیشرفتهای ارزشمند در صنعت کشوراما باید با کار، تلاش و پیگیری دوچندان و خستگی ناپذیر و تکیه بر دانش و علم، وارتقای کیفیت محصولات داخلی، یک حرکت جهشی در بخش صنعت انجام شود.
ایشان بازدیدامروز خود را حرکتی نمادین جهت تأکید بر اهمیت بخش صنعت در پیشرفت کشور خواندند وافزودند: یک توهم خطرناکی از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه میان زندگی عقلانی وتوسعه یافتگی با پایبندی به ارزشهای معنوی، اخلاقی و دینی تقابل و تضاد وجود داردولی جمهوری اسلامی ایران این توهم را باطل کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید براینکه اسلام، دین معنویت و علم است، خاطرنشان کردند: ما می توانیم هم عقلانی ومنطقی و همراه با پیشرفت زندگی کنیم و هم پایبند به ارزشهای اخلاقی و فرائض دینیباشیم.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: صنعتگران و مدیران بخش صنعت باید نماداین حقیقت باشند.
ایشان با تأکید بر اینکه پیشرفتهای به دست آمده در بخش صنعتکشور، بسیار ارزشمند است، خاطرنشان کردند: این پیشرفتها آغاز راه است و باید با یکحرکت جهشی بتوانیم در همه عرصه های صنعتی روی پای خود بایستیم و به فکر و ابتکارایرانی تکیه کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شایستگی های ایران اسلامیبرای پیشرفت و خودکفایی در زمینه های مختلف صنعتی افزودند: لازمه تاریخ و میراثعظیم تمدنی، حرکت مردمی کنونی، آمادگی جوانان و استعداد و هوش سرشار ایرانی، درخششصنعتی ایران اسلامی در دنیای اسلام است که قطعاً دنیای اسلام از آن استقبال خواهدکرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه نکاتی را درخصوص بخش صنعت کشور بویژه صنعتخودرو یادآور شدند.

تنظیم سیاستهای بازرگانی بمنظور جلوگیری از واردات بی رویهیکی از نکات مهمی بود که ایشان تأکید ویژه ای بر آن داشتند.

رهبر انقلاب اسلامیخاطرنشان کردند: فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است ونباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.
ایشان ضمناظهار ناخرسندی از سیاستهای واردات خودرو و بعضی از تصمیماتی که در این زمینه گرفتهشده است تأکید کردند: عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود،بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود داردکه یکی از آنها اعمال سیاستها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلیاست.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم بهره گیری از علم و دانش و تحقیق دربخش صنعت خاطرنشان کردند: مسئله پیوند صنعت و دانشگاه بسیار مهم است و باید ارتباطمستحکمی میان این دو بخش برقرار شود تا بتوان به پیشرفت صنعتی مطلوب رسید.

حضرتآیت الله خامنه ای با اشاره به اهمیت صادرات صنعتی تأکید کردند: همه بخشهای صنعتیباید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاههای مختلف دولتی نیز بایدبا تلاش چند جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تأمین کنند.

ایشان با اشاره بهدیدگاه اسلام درخصوص حفظ محیط زیست، رعایت استانداردهای زیست محیطی را در محصولاتصنعتی بویژه تولیدات خودرو بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: برای رسیدن به پیشرفتصنعتی نباید از کار، تلاش، و پیگیری مستمر خسته شد زیرا فردای کشور و ملت ایران درگرو ابتکار، هوشمندی و پیگیری خستگی ناپذیر صنعتگران و مدیران بخشهای صنعتیاست.

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت پیگیری مستمر افزودند: دولت کنونی،دولتی فعال، پیگیر، با همت و دلسوز است و زمینه مساعدی برای تلاش و کار خستگیناپذیر در بخشهای مختلف بویژه صنعت وجود دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای هوش واستعداد بالای ایرانی در کنار کار و پیگیری خستگی ناپذیر را زمینه ساز پیشرفت جهشیخواندند و تأکید کردند: امروز ایران اسلامی با همت، ابتکار، خلاقیت و اعتماد به نفسجوانان، در بخش های مختلف جزو چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخش ها است واین حرکت باید با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند.

در ابتدای این دیدار آقای مهندسمحرابیان وزیر صنایع و معادن در گزارشی از بخش صنعت و معدن کشور گفت: در پنج سالگذشته ضمن آنکه تولید کالاهای مادر صنعتی همچون، فولاد، آلومینیوم، مس، سنگ آهن،سیمان، و خودرو رشد قابل توجهی داشته، رتبه جهانی ایران نیز در این کالاها بهبودپیدا کرده است.

وی با اشاره به رشد 67 درصدی صنعت در کل رشد اقتصادی کشور افزود:مجموع صادرات محصولات صنعتی و معدنی در طول برنامه چهارم توسعه، نیز بیش از سهبرابر و نیم افزایش یافته است.

 وزیر صنایع همچنین با اشاره به افزایش صادراتخودروهای ساخت داخل تأکید کرد: محور اصلی در صنعت خودروسازی، طراحی، مهندسی، بومیسازی، صادرات و رعایت استانداردهای زیست محیطی است.

مهندس میرسلیم ناظر عالیطراحی و تولید موتور ملی نیز در سخنانی با اشاره به تلاش 12 ساله برای تولید موتورملی گفت: تمام مراحل طراحی و ساخت چهار موتور ملی بوسیله متخصصان و کارشناسان داخلیو با همکاری مراکز دانشگاهی انجام شده است.
وی ساخت موتور دیزل سنگین را یکی ازموفقیتهای بسیار بزرگ متخصصان داخلی دانست و افزود: دانش فنی ساخت موتورهای ملیبصورت کتاب تدوین شده و در حال چاپ است.

/ 0 نظر / 9 بازدید