مبارزه با افراط و تفریط در هدف گرایی

در مطالب گذشته بیان کردم که افراط وتفریط در هدف گرایی هر دو می تواند موجب سقوط انسان شود و انسان را از مسیر رشد و تعالی دور کند . امروز می خواهم کمی در رابطه با روش های مبارزه با افراط و تفریط در هدف گرایی بحث کنم . شایان ذکر است که منظور از هدف گرایی در این مطالب بیشتر همان اهداف بلند مدت می باشد .

مبارزه با افراط در هدف گرایی :

۱- پر رنگ کردن اهداف عملیاتی : یکی از راه های مبارزه با افراط در هدف گرایی پررنگ کردن و روشن تر کردن و سعی در دست یافتن به اهداف عملیاتی است . هدف هایی که با دست یابی به آن ها می توان به اهداف بلند مدت و استرانژیک خود دست یافت .

۲- تعیین ضرب الاجل : به این معنی که برای اهداف عملیاتی که برای خود تعیین کرده ایم یک دوره زمانی یا یک زمان اتمام قرار دهیم و خود را متعهد کنیم که در پایان آن دوره زمانی به هدف مورد نظر رسیده باشیم .

۳- شناخت واقعیت های فردی و اجتماعی  : به این معنی که اگر هدفی بلند مدت و بسیار رویایی را برای خود تعیین می کنیم پیش از قطعیت در شروع کار زمینه های مورد نیاز فردی و اجتماعی آن هدف را در نظر بگیریم .

۴- امکان سنجی : به این معنی که با تعیین اهداف قابلیت های خود را در نظر گرفته و با توجه به قابلیت ها و امکانات موجود دوره زمانی را واقعگرایانه تعیین کنید .

مبارزه با افراط در هدف گرایی:

۱- پر رنگ کردن اهداف استراتژیک : امید به آینده و ترسیم یک دوره ی بلند مدت با موفقیت و پیروزی  و بالا بردن قدرت ریسک در حقیقت روش پر رنگ کردن اهداف استراتژیک است .

۲- تجسم خلاق : روشی از تجسم و پردازش خیالات در ذهن که می تواند انسان را به آینده موفقیت آمیز اهدافش امیدوار کند . برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب تجسم خلاق ترجمه خانم گیتی خوشدل مراجعه کنید .

۳- جستجو برای یافتن راه های و زمینه های جدید : پیدا کردن هر نشانه ای که ممکن است با زمینه ی کاری شغلی و زندگی ما در ارتباط باشد .

۴- تفکر ایده آل : تصور اینکه هر چیزی ممکن است و انسان می تواند به هر چیزی که می خواهد دست یابد .

/ 0 نظر / 13 بازدید