نظری بر موسیقی معاصر ایران

آنچه به عنوان موسیقی در این روز ها مشاهده می کنیم شامل پاپ داخلی و لس آنجلسی و سنتی است . موسیقی پاپ داخلی که به طور کامل بر عشق زمینی و شهوت متمرکز شده است و چیزی جز مفاهیم به اصطلاح عاشقانه زمینی ارائه نمی دهد . موسیقی پاپ لس آنجلسی اما با وجود اینکه برخی تهدید های فرهنگی و اجتماعی را مطرح می کند اما یک سره موجی از نا امیدی را بر می انگیزد . در این بین موسیقی سنتی راه تعالی را پی گرفته و انسان سازی را پی گرفته است . 

/ 0 نظر / 50 بازدید