اصول علم اقتصاد

 

۱- هیچ چیز مجانی وجود ندارد برای به دست آوردن چیزی که دوست داریم باید چیز دیگری را که دوست داریم از دست بدهیم .

۲-هزینه هر چیزی آن مقداری است که برای به دست آوردن آن از دست داده اید .

۳-مردم عاقل محاسبه های حاشیه ای انجام می دهند .

۴- مردم در مقابل انگیزه ها عکس العمل نشان می دهند .

۵-مبادله وضعیت همه را بهتر می کند .

۶-بازار ( اقتصاد آزاد و رقابتی ) راه خوبی برای سازماندهی فعالیت های اقتصادی است .

۷-احتمال دارد برخی بازار ها در مقاطع کوتاهی با نقص رو به رو شوند .

۸-سطح زندگی مردم در یک اقتصاد بستگی به توان تولید کالا و خدمات دارد .

۹-وقتس دولت تعداد زسادس ژول چاژ مس کند یا ژول به جامعه تزریق می کند و در مقابل و در همان عرضه و تولید کالا کمتر از رشد چاژ و تزریق ژول است ُ تورم ایجاد می شود .

۱۰- در کوتاه مدت ممکن است بین بیکاری و تورم حرکت غیر هکسو وجود داشته باشد .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید