یک زنگ تحول

امروز به پیشنهاد یکی از دوستان و خواسته ی خودم یک زنگ مهمان کلاس مدیریت تحول بودم . موضوع درس در رابطه با استراتژی های تغییر چین و بنه بود . چین و بنه در بیان استراتژی های خود به سه موضوع اشاره کرده اند . این استراتژی ها عبارت اند از :

۱- استراتژی های تجربی و عقلایی : به این معنی که در برخورد با افراد برای تغییر آنها پیش از هر چیزی فرد باید خود با تجربه و از طریق عقل خود نیاز به تغییر در جایی را احساس نماید .

۲- استراتژی های هنجاری - بازآموزی : براساس این استراتژی ها فرد یا مسول تغییر و تحول سازمان باید هنجار های مناسب را شناخته و با یک برخورد سیستمی  تمامی افکار و عقاید و ارزش های مرتبط با آن هنجار را به کارکنان انتقال دهد .

۳- استراتژی مبتنی بر قدرت - اجبار : بر پایه این است که فردی که در سازمان دارای قدرت پایین تری می باشد از قابلیت بیشتری برای تغییر برخوردار است . و افراد بالایی سازمان کمتر خود را تغییر می دهند . 

شرایط شکل گیری تغییر : برای اینکه تغییر در سازمان ایجاد شود ابتدا باید به این توجه کرد که کارکنان خود علاقمند به ایجاد تغییر باشند نیز باید توجه نمود که آنها مایل به ایجاد چگونه تغییری در سازمان هستند . مطلب دیگر اینکه برای موفقیت در ایجاد تغییر باید تشریک مساعی بین کارگزار و کارمند برای یافتن راه حل های مناسب برای ایجاد تغییر ایجاد شود .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید