تکنیک های حل مسئله

ابزار هایی وجود دارد که شما را در درک وضعیت های دشورا یاری می رساند . بدون این ابزار ها ممکن است ، بسیار عظیم غیر قابل حل و بیش از اندازه ژیچیده به نظر برسند . با استفاده از این ابزار ها یا تکنیک های قرار دادی ، می توانید مطمئن باشید که بهترین تجزیه و تحلیل ممکن را در مورد مسئله خود انجام می دهید .با به کارگیری تمامی عوامل مرتبط با مسئله را درنظر خواهید گرفت وسایر اطلاعات مورد نیاز را شناسایی خواهید نمود . هنگامی که سایر افراد در مواجهه با وضعیت موجود ، احساس ترس و درماندگی می کنند این تکنیک ها یک نقطه آغاز برای شما قرار می دهد در اینجا به برخی ازاین ابزار ها و تکنیک ها اشاره می کنیم .

ü      Appreciation: با این تکنیک قوی و ساده می توانید بیشترین اطلاعات را از یک واقعیت ساده استخراج کنید به این ترتیب که از واقعیت شروع می کنید بعد می ژرسید : ((آنگاه چه؟)) این سوال را آنقدر تکرار می کنید تا به تمامی جواب های ممکن دست بیابید .

ü      Drill – Down : در این تکنیک مسائل پیچیده به مسائل کوچکتر قابل مدیریت شکسته می شوند .

ü      دیاگرام های علت و معلول : با استفاده از این دیاگرام ها ، سعی می شود که تمامی علت های ممکن یک مسئله مشخص گردد.

ü      دیاگرام های سیستم : این دیاگرام ها به شما کمک می کنند تا دریابید سیستم های پیچیده چگونه کار می کنندو عوامل مختلف چه تاثیری بر یکدیگردارند .

ü      تجزیه و تحلیل SWOT: روشی است برای تعیین نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدید هایی که با آنها مواجه هستید .

ü      پیش بینی جریان نقدینگی : این روش به شما کمک می کند مدلی بسازید که مسیر نقدینگی را در یک پرو‍ژه یا سازمان نشان دهد و دریابید که آیا درآمد پیش بینی شده ، هزینه های عملیاتی را پوشش می دهد یا خیر؟

ü      روش های تجزیه و تحلیل ریسک

 

نشریه داخلی اوک ،خبرنامه مدیریت پرو‍ژه ،  شماره دهم سال ششم ، بهمن 1383

 

/ 0 نظر / 10 بازدید