گزارش تجارت و توسعه 2008 خانواده‌های ایرانی‌

آنکتاد طی گزارشی اعلام کرد که پس‌انداز خانواده‌های ایرانی طی سال‌های 2003-1996 به 20 میلیارد دلار و حجم سرمایه‌گذاری‌های ثابت آنها در این مدت به 11 میلیارد دلار رسید.
به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) طی گزارشی به بررسی رفتار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خانواده‌ها در 11 کشور جهان پرداخته است.
این گزارش موسوم به گزارش تجارت و توسعه 2008 متوسط تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1996 تا 2003 را بالغ بر 109 میلیارد دلار اعلام کرده است. ایران از این نظر در میان 11 کشور مورد مطالعه در جایگاه پنجم و پس از کشورهای چین، برزیل، مکزیک و تایوان قرار گرفته است.
متوسط تولید ناخالص داخلی 11 کشور مورد مطالعه طی این دوره عبارت است از: چین 1190میلیارد دلار، برزیل 674 میلیارد دلار، مکزیک 515 میلیارد دلار، تایوان 297 میلیارد دلار، ایران 109 میلیارد دلار، کلمبیا 88 میلیارد دلار، مصر 84 میلیارد دلار، شیلی 73 میلیارد دلار، تونس 19 میلیارد دلار، ساحل عاج 11 میلیارددلار و نیجر 2 میلیارد دلار.
براساس این گزارش، متوسط پس‌انداز خانواده‌های ایرانی طی این مدت معادل 4/18 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی بالغ بر 20 میلیارد دلار بوده است.
میزان پس‌انداز خانوارها در سایر کشورها عبارت است از: برزیل 47 میلیارد دلار، شیلی شش میلیارد دلار، چین 205 میلیارد دلار، تایوان 37 میلیارد دلار، کلمبیا 8/4 میلیارد دلار، ساحل عاج 3/0 میلیارد دلار، مصر 9 میلیارد دلار، مکزیک 38 میلیارد دلار، نیجر 17/0 میلیارد دلار و تونس 4/1 میلیارد دلار.
آنکتاد حجم سرمایه‌گذاری‌های ثابت انجام شده توسط خانواده‌های ایرانی طی سال های 1996 تا 2003 در ایران را نیز معادل 3/10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی بالغ بر 11 میلیارد دلار اعلام کرده است.
این رقم برای سایر کشورها عبارت است: برزیل 37 میلیارد دلار، شیلی 3/4 میلیارد دلار، چین 57 میلیارد دلار، تایوان 9/2 میلیارد دلار، کلمبیا 6/2 میلیارد دلار، ساحل عاج 17/0 میلیارد دلار، مصر 4 میلیارد دلار، مکزیک 11 میلیارد دلار، نیجر 06/0 میلیارد دلار و تونس 2/1 میلیارد دلار.
براساس این گزارش، در میان بیشتر این کشورها حجم کمتری از پس‌انداز خانواده‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های ثابت و طولانی‌مدت مصرف می‌شود و از جمله این کشورها ایران و مصر هستند. در حالی که میزان پس‌انداز خانوارهای ایرانی در مدت مورد مطالعه به 20 میلیارد دلار رسیده است تنها 11 میلیارد دلار از این رقم در جهت سرمایه‌گذاری‌های ثابت به مصرف رسیده و مابقی برای سرمایه‌گذاری‌های مصرفی و کوتاه‌مدت به کار گرفته شده است.
در مصر نیز از 9 میلیارد دلار پس‌انداز خانوارهای مصری تنها چهار میلیارد دلار آن برای سرمایه‌گذاری‌های ثابت صرف شده است.در مقابل، کشورهایی مثل مکزیک و برزیل که رشد اقتصادی خوبی را در مدت یادشده تجربه کرده‌اند شاهد سرمایه‌گذاری گسترده خانوارها در بخش‌های زیربنایی و مهم اقتصادی خود بوده‌اند.خانواده‌های برزیلی از پس‌انداز 47 میلیارد دلاری خود 40 میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت مصرف کرده‌اند. این رقم برای مکزیکی‌ها از 38 میلیارد دلار بالغ بر 24 میلیارد دلار بوده است.

/ 0 نظر / 41 بازدید