طوری زندگی و عمل کنیم که در پیری از عملکرد خود

 

راضی باشیم و احساس کنیم که خدا نیز از ما راضی

 

است

 

نفر اول کنکور ریاضی و فنی سال 84

 

/ 0 نظر / 7 بازدید