ابتکار: ميانگين زمان گفتگوي اعضاي خانواده‌ها فقط 20 دقيقه است


سرويس سياسي – اجتماعي: معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده با تاکيد بر اينکه «گفتگوي ملي خانواده» استراتژي اصلي اين معاونت است، افزود: اين طرح در 20استان در سراسر کشور با هدف افزايش مهارت گفتگو اجرا مي شود.


به گزارش ايسنا، معصومه ابتکار در ديدار با خيرين مدرسه ‌سازبا بيان اينکه نظام آموزش و پرورش تحولات و پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته است، اظهار داشت: شايد هيچ کس باور نکند که مدارس تهران هم مشکلاتي مانند مقاوم سازي و بازسازي دارند البته مساله کيفيت در آموزش هم بايد مورد نظر قرار گيرد که خيرين مي‌توانند نقش موثري داشته باشند و در نحوه و شکل کار هم تاثير بگذارند.معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده با بيان اينکه خيرين مي‌توانند در زمينه آموزش مهارت‌هاي زندگي که در آموزش و پرورش مطرح شده است نقش مطالبه گر ايفا کنند، تاکيد کرد: به هر دليلي نظام آموزش و پرورش به اين بخش توجه کافي ندارد،چرا بايد آمار ابتلاي جوانان به اعتياد بالا باشد؟ اين مساله به اين دليل است که مهارت نه گفتن را به دانش آموزان آموزش نداده‌ايم. در بحث خشونت‌ها هم آموزش نه گفتن و محافظت از خود به دانش آموزان داده نشده است.


وي با بيان اينکه گفتگوي ملي خانواده، استراتژي اصلي معاونت امور زنان و خانواده است، افزود: اين طرح در 20استان در سراسر کشور با همکاري انجمن جامعه شناسي ايران با هدف افزايش مهارت گفتگو اجرا مي شود. همچنين آمارها نشان مي‌دهد ميانگين گفتگوي اعضاي خانواده‌ها در شبانه‌روز فقط 20دقيقه است.ابتکار با بيان اينکه آمار دختران بازمانده از تحصيل در برخي از نقاط کشور بيشتر از ساير نقاط است، اظهار داشت: تقاضا داريم که اين نقاط بيشتر ديده شوند و مناطقي که در مورد آنها شکاف آموزشي وجود دارند، شناسايي شوند.

/ 0 نظر / 34 بازدید