صورت بهای تمام شده

صورت بهای تمام شده

یک نمونه صورت بهای تمام شده که از صورت های مالی مهم در حسابداری صنعتی است . نمونه های دیگری از این صورت مالی نیز به زودی در وبلاگ قرار می گیرد .
 
 
                                          صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده (گزارش هزینه تولید ) 450000     موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره        مواد مستقیم      1100000 موجودی مواد در ابتدای دوره      2600000 خرید مواد طی دوره      3700000 بهای تمام شده آماده مصرف      1400000 کسر می شود موجودی پایان دوره    2300000   بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده    1650000   دستمزد مستقیم        هزینه های سربار ساخت        دستمزد سربار ساخت      480000 دستمزد غیر مستقیم      360000 استهلاک ماشین آلات        استهلاک ساختمان        سوخت و روشنایی     800000 تعمیرات        بیمه       عوارض      1640000 مواد غیر مستقیم    3950000   جمع هزینه های سربار ساخت  7900000     بهای تمام شده کالای در جریان ساخت طی دوره 8350000     بهای تمام شده کالای در جریان ساخت 950000     کسر می شود موجودی در جریان ساخت پایان دوره  7400000     بهای تمام شده کالای ساخته شده 
 
/ 0 نظر / 96 بازدید