معرفی رشته مدیریت جهانگردی

ایران 1.648.000 کیلومتر مربع وسعت دارد و هر گوشه‌اش جلوهو لطفی تازه ، رمز و رازی دیگر و زیبایی و صلابتی دوچندان دارد. از ایران سخنمی‌گوییم، کشوری که می‌توان در یک فصل هم در آبهای نیلگون جنوبش تنی به آب زد و همدر کوهستانهای سپیدپوش شمالش، به ورزشهای زمستانی پرداخت. سرزمینی که می‌توان درکویرش به آسمان پرستاره نزدیک شد و در جنگلهای انبوهش معنی واقعی رنگ سبز رادریافت. دیاری که هر وجب از خاکش ، با تو از تمدنی کهن سخن می‌گوید.

اماچرا کشوری با این همه جلوه و جذابیت ، تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردی رابه خود اختصاص داده است؟

نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به عملآمده است، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف، یکی ازعوامل اصلی رکود صنعت جهانگردی در کشور ما است. چون لازمه توسعه و تقویت صنعتجهانگردی، اطلاع از زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی ، جغرافیایی و فرهنگی کشور است تابتوان امکانات موجود و همچنین مسائل و مشکلاتی که در راه توسعه این صنعت وجود دارد،شناسایی کرد و سپس بر اساس تحقیقات موجود، یک برنامه‌ریزی دقیق و عملی داشت. والبته چنین کاری تنها به یاری مدیرانی کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردی امکان‌پذیراست. تخصصی که در شاخه مدیریت جهانگردی آموزش داده می‌شود.

صنعت جهانگردیبعد از جنگ جهانی دوم رونق یافت این صنعت در آن زمان در دست سرمایه‌داران بزرگی بودکه هدفی جز جلب مشتری بیشتر و در نتیجه سود بیشتر نداشتند. و به همین دلیل بامخالفت مردم مناطق توریستی مواجه شدند. چون مردم می‌دیدند که کمپانی‌های بزرگبهترین مناطقشان را اشغال کرده و چشم‌اندازهایشان را کور می‌کنند و در نهایت نیزتنها آب و هوای بد، شلوغی راه و سرو صدا عاید آنها می‌شود.

این اختلاف باعثشد که صنعت جهانگردی دچار یک تغییر و تحول عمده گردد و بتدریج تبدیل به یک مقولهعلمی شود. علمی میان رشته‌ای که امروزه دارای گرایشهای مختلفی اعم از مردم‌شناسیجهانگردی، جامعه‌شناسی جهانگردی ، حقوق جهانگردی و مهمتر از همه مدیریت جهانگردیمی‌باشد .

گرایشی که دانشجویان را برای عهده‌دار شدن فعالیت‌های اجراییبرنامه‌های جهانگردی آماده می‌کند. یعنی متخصص این رشته در نهایت باید بداند که چهنوع جهانگردی را جذب کند؟ چگونه جذب کند، و چگونه بازارهای جهانگردی جدیدی برای جذبتوریست ایجاد نماید.

تفاوت این گرایش با گرایش‌های دیگر مدیریت در این استکه جهانگردی کالای خاصی است که با کالاهای دیگر تفاوت بسیار دارد چون این کالاهمانجا که تولید می‌شود، مصرف می‌گردد و نمی‌توان آن را انبار کرد و یا در فصلدیگری مصرف نمود. به همین دلیل کالای جهانگردی، بازار ویژه‌ای می‌طلبد و تخصص خاصینیز برای دست‌یابی به این بازار لازم است. تخصصی که رشته مدیریت جهانگردی آموزشداده می‌شود.

منبع :

http://www.psc.ir/froum/showthread.php?p=521

/ 0 نظر / 6 بازدید