نقش تجار اروپا در پی ریزی استعمار غرب

صلیبیان فرنگ که به توبره کردن خاک عالم اسلام پا در رکاب کرده بودند ، از همه اروپا گرد آمدند – از سوئد بگیر تا رم – و همه فرمان پاپ اعظم را در دست داشتند و پول و جیره و اسب و علیق و تجارت خانه های ((ژنوا)) و ((ونیز)) را در پس پشت . و آن وقت به عنوان عالم اسلام با که می جنگیدند ؟ نه با مجموعه ممالک اسلامی . بلکه فقط با ممالیک مصر ، دست نشانده های دورافتاده خلافتی که داشت برباد می رفت . گمان نمی کنم حتی سعدی بع عنوان داوطلبی برای جهاد با کفار در آن خندق طرابلس اسیر شده بود . آن روز ها در این سوی عالم اسلام هیچ کس را غم این نبود که خطر را ببیند و دست از بازیچه ی کودکانه ملوک طواف بردارد . یا از بحث درباره حدوث و قدم قرآن به خاطر کوبیدن حریف چشم بپوشد . گذشته از اینکه ایلغار مغول چنان دنیای اسلام را در ویرانگی یک دست کرده بود که حتی میدانی نمانده بود تا مردی در آن سربیفرازد . در چنین روزگاری بود که ((مارکوپولو)) در واقع به سفارت پاپ و در ظاهر به تجارت ، تمام این صحنه ویران شده را ((لمن الملک)) گویان می پیمود و به تهنیت خان خانان می رفت که جاده نفوذ بازرگانان ونیز را چنین کوفته بود . فوری ترین نتیجه رفت و آمد این ونیزی سرو سامان یافتن راه های ابریشم و ادویه بود که قصر های ونیز به ازای آنها صحنه رومئو و ژولیت کی شد . در نتیجه مساعی ایخانان مغول و تجار ونیزی دو راه عظیم باز شد . یکی راه ارمنستان کبیر و دیگر ارمنستان صغیر اما فتح قسطنطنی به دست مسلمانان عثمانی و زوال حکومت روم شرقی (بیزانس) در سال 857 هجری این راه های تازه امان یافته را از نو برید و اروپای مسیحی خو گرفته به نعمات شرق در جستجوی راه دیگری به دست و پا افتاد . بر اثر همین جست و جو بود که نخست امریکا کشف شد و بعد گذر از دماغه امید میسر شد . درست 53 سال پس از فتح قسطنطنیه و 14 سال پس از تاسیس حکومت صفوی ((بارتولومئودیاز)) از دماغه امید گذشت و پنج سال بعد (( واسکودوگاما)) از همان راه به دریای گرم رسید و در بندر ((کالیگوت)) هند پیاده شد و هفت سال بعد ((آلبوکرک)) به ضرب توپ های خود ، مرکز حکومت امرای هرمز را گرفت و بر دهانه خلیج فارس نشست تا بعد بتواند میخ اول استعمار را در ((گوا)) ی هند فرو بکوبد ، همان که پانصد سال بعد ، هم در این اواخر از زمین کنده شد .

منبع : غرب زدگی ، جلال آل احمد ، چاپ هشتم ، تهران ، انتشارات توس ، 1382

 

/ 0 نظر / 45 بازدید