شرح نصب و تعمیر فلنج پمپ آب منزل

صبح با جلب توجه مادر به صدای غیرعادی پمپ آب منزل پدر متوجه شده بود که فلنج اتصال مخزن پمپ آب سوراخ شده است . وقتی از خواب بیدار شدم دیدم پدر رفته به خیابان سعدی تا از پمپ فروش های آنجا فلنج مخزن پمپ آب منزل رو بگیره . کار به این صورت پیش رفت که پدر ابتدا پمپ را از سرویس خارج کرده بود و مسیر Bypass  را برای دریافت آب بدون پمپ فعال کرده بود و پمپ را از مسیر drain  کوچک آن تخلیه کرده بود. بعد از آن خواستیم که فلنج رو بر روی بادکنکی داخل مخزن آب نصب کنیم اما چون سوراخ های نصب فلنج کوچک بود و در راستای سوراخ های مخزن قرار نداشت مجبور بودیم آن سوراخ ها را بزرگ کنیم برای این کار فلنج را به یک مغازه تراشکاری ( تراش فلزات ) بردیم که با هزینه 10000 تومان کار بزرگ کردن سوراخ های فلنج را از سوراخ های 9 میلیمتر به 11 میلی متر را با مته بزرگی که داشت انجام داد . بعد از آن برگشتیم و پس از قرار دادن بادکنکی داخل مخزن فلنج را بر روی بادکنکی نصب کردیم . سپس با استفاده از کمپرسور هوایی که پدر داشت بادکنکی را از طریق ورودی هوا به مقدار 2.5 bar  باد کردیم و با pressure gauge   فشار هوا را اندازه گرفتیم و با استفاده از یک لگن آب محل اتصال فلنج به مخزن را برای آگاهی از عدم نشتی هوا امتحان کردیم . سپس با نوار طفلون محل اتصال را طفلون بندی کردیم و مخزن را بر روی محل نصب کردیم و سوییچ را به برق وصل کرده پس از برقرار کردن مسیر ورودی و خروجی و بستن مسیر Bypass  پمپ را روشن کردیم .   
/ 0 نظر / 62 بازدید