نظرسنجی کاهش قیمت تمام شده

مدتی است که با قرارگرفتن ایران در مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی ، موضوع کاهش قیمت تمام شده کالا های ساخته شده در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . در این زمینه نظرسنجی ترتیب داده ام و از تمامی کارشناسان و متخصصین خواهشمندم براساس تجربیات خود و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی ایران و با صداقت کامل در این نظرسنجی شرکت نمایند .به امید ایرانی بهتر و سرزمینی آبادتر .

/ 0 نظر / 44 بازدید