نتیجه تحقیقات بازار فورد

تحقیقات بازاری که توسط فورد انجام شد ، نشان داد که یک مشتری راضی حدوداً برای هشت نفر محصول را تبلیغ می کند ، ولی یک مشتری ناراضی حدوداً به بیش از بیست نفر توضیح خواهد داد که چه عذابی از دست محصول کشده است .

منبع : آموزه های دکتر دمینگ ، رافائل اگوایو ، ترجمه میترا تیموری ، چاپ هفتم ، اصفهان ، نشر آموزه ، 1378

/ 0 نظر / 47 بازدید