هدف توقعات دیگران را بالا می برد

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد   زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

درست است و اولین کسی که در این زمینه بیشتر از شما توقع خواهد داشت خود شما هستید .موفقیت همانند شکست اعتیاد آور است . در حقیقت این قوی ترین داروی جهان است . یادم می آید یک بار از سر ژرست معلمین یک مدرسه در همسایگیمان سوال کردم شما بهترین هدیه ای که دوست دارید به شاگردانتان بدهید چیست ؟ او گفت طعم موفقیت و کاملا حق داشت . زماین که آنها یک بار موفق شوند تشنه موفقیت خواهند شد . تعیین و کسب هدف های مدون ومعین کاری ژر اهمیت تر از صرف مدیریت زمان است . و برای بهبود و حفظ اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار ضروری است .

منبع :

کامران روح شهباز - دیوید لویس - مدیریت زمان - انتشارات ققنوسد -چاپ دوم - ۱۳۷۹

/ 0 نظر / 7 بازدید