چه کسی به هدف نیاز دارد ؟

بعضی می گویند چه کسی به هدف نیاز دارد؟من تا به حال با اینکه هدف نداشته ام خوب کار کرده ام . این دلیل مثل آن است که بگوییم هرجا که زندگیتان پایان یافت مقبول است درست مثل اینکه یک خلبان هواپیمای مسافربریاز طریق بلند گو به مسافرانش اعلام کند که برایشان خبر های خوب و بد دارد ؟ خبر خوب این است که تمام ابزار های هوانوردی هواپیما توسط رعد و برق از کار افتاده است . ما در طوفان گم شده ایم و اصلا نمی دانیم کجا می روم خبر خوب این است که با سرعت ششصد مایل در ساعت به پیش می رویم . !

/ 0 نظر / 6 بازدید