تبدیل اجاق گاز مصرف کننده گازمایع به گاز شهری

ابزار : آچار بوکس - نوار طفلون - ژیگلور با سوراخ گاز شهری ( می توان با مته سوراخ کوچک را بزرگ کرد ) - انبر قفلی

روش انجام : ابتدا شعله پخش کن های اجاق گاز را باز می کنیم . در انتتهای لوله متصل به شعله پخش کن ژیگلور گاز وجود دارد . با استفاده از آچار بوکس و با دقت برای جلوگیری از افتادن ژیگلور در اطراف درون اجاق گاز و با آب بندی آچار بوکس با نوار طفلون برای بیرون آوردن ژیگلور از درون لوله متصل به شعله پخش کن نسبت به بزرگ نمودن سوراخ ژیگلور ( تعویض ژیگلور با نوع گاز شهری آن ) به وسیله مته برقی و انبر قفلی کرده سپس ژیگلور را با آچار بوکس جا می زنیم و در آخر شعله پخش کن ها را به جای خود برمی گردانیم . 

/ 0 نظر / 469 بازدید