هر روزه حوادث بیشماری در اطراف ما واقع می شود که طبق قانون ، فرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شناخته می شوند ، تامین مبلغ خسارت یا غرامت زیان دیده که معمولاً توسط مراجع قضایی تعیین می شود مشکلات فراوانی را برای افراد مسئول حادثه به دنبال دارد لذا مناسبترین و اقتصادی ترین راه حل برای تامین چنین اتفاقاتی ، پوشش های بیمه مسولیت مدنی می باشد . افراد حقیقی یا حقوقی می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت وقوع حوادث که منشا آن غیر عمدی همچون بی احتیاطی ، یا اشتباه شخص به طور مستقیم یا به دلیل نظارت بر امور واگذار شده به افراد دیگر باشد مسولیت خود را به بیمه گر منتقل و خسارت وارده توسط بیمه گر به افراد زیان دیده پرداخت گردد . تقسیم بندی های گوناگونی از انواع بیمه مسولیت صورت گرفته که در اینجا به یک نمونه آن اشاره می کنیم :

1- مسولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان واحد های تولیدی

 2- مسولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از عملیات ساختمانی

 3- مسولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به تبع آتش سوزی

 4- مسولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی

5- مسولیت مدنی حرفه ای پزشکان

 6- مسولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

 7- مسولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی

 8- مسولیت مدنی اشخاص ثالث

 9- مسولیت مدنی متصدیان آسانسور در قبال اشخاص ثالث

 10- مسولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث دارندگان ماشین آلات کشاورزی ، راه سازی و ساختمانی

 11- مسولیت مدنی تولید کنندگان کالا

 12- مسولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر

 13- مسولیت مدنی حرفه ای مسئول بیمارستان

 14- مسولیت مدنی مدیران مجموعه ورزشی

منبع :

کاتالوگ بیمه مسولیت مدنی بیمه البرز