اولین کلاس علمی و تخصصی و تریبون آزاد  S.A.C.S با موضوع  تعرفه تجارت خارجی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری انجمن علمی اقتصاد دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد . در این کلاس که با حضور  استاد کریمی دکترای اقتصاد برگزار شد ، چالش های پیش روی کشور در رابطه با عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO)مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکتر کریمی در ابتدای بحث خویش و در پی سوالات مختلف دانشجویان قاچاق کالا را مهمترین مانع عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی خواند و نیاز کنونی کشور را مبارزه بدون ترحم با مسئله قاچاق کالا عنوان کرد .

ایشان در بخش دیگری از بحث خود به بررسی مسئله تخصیص یارانه های نان و بنزین در بلند مدت به رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد که از سوی دانشجویان به علت قابلیت بالای رانتینگی در تخصیص بودجه به وزارت رفاه و عدم تخصیص آن به منظور اشتغال در وزارتخانه های دیگر مورد انتقاد قرار گرفت .