همان طور که می بینید یک سری از لینک هایم را حذف کرده ام . در واقع آنها را به وبلاگ خط سبز به آدرس http://yad121121.persianblog.ir  منتقل کرده ام . این وبلاگ در واقع بیشتر جنبه شخصی برای من خواهد داشت و البته در آن درباره ی مطالعات و تفکراتم می نویسم . با این کار البته قصد داشتم کمی راه را برای بحث جداگانه بر روی تعهد و تخصص باز کنم . بدین ترتیب وبلاگ فرهنگ مدیریت نیز همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد ولی زین پس مباحث تخصصی تر مطرح خواهد شد. امیدوارم بتوانم در این کار موفق باشم .