اشتباه فردی

اینکه ایرانیان اشتباهات فردی را نمی پذیرند و اینکه کار های جمعی ، تمرینات جمعی بر مسائل فردی در ایران مقدم است مشکلی است که نه تنها تیم ملی ما را تهدید می کند بلکه تمامی جامعه ی ما را با وجود به همراه داشتن تجربیات تلخ فراوان رنج می دهد . اینکه کی می خواهیم به فکر تفکر و رویکرد فلسفی فردی باشیم سوالی است که نمی دانم کی می خواهیم پاسخ آن را بدهیم . 

گزارشگر ....

چگونه می توانم انکار کنم این حدیث حضرت علی (ع) را که می گوید چشم زخم واقعیت دارد وقتی که یک دقیقه بعد از تعریف و تمجید های وحشتناک عادل فردوسی پور از رحمان رضایی به خاطر رحمان رضایی گل شکست را خوردیم . و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم ...

علی آقا

دوستت داریم و می خواهیم که مدیر یا مربی  به هوش و ذکاوت تو داشته باشیم . اکنون بهره وری شما به عنوان یک مربی بیشتر می تواند برای فوتبال کشورمان موثر باشد . بهره وری عاملی است که خداوند متعال در بیان موفقیت مجاهدین الهی آن را شرط موفقیت می داند .  وان جاهدوا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین

نیاز ها و ضرورت ها

با توجه به مطالب فوق نیاز به تعادل تمرینات و فعالیت های جمعی و فردی کاملا احساس می شود . همچنین در گزینش گزارشگر به عنوان راوی یک حادثه ی مهم گزینش تخصصی و معنوی ضرورت می یابد . جوانگرایی راهی است که انرژی زیادی را به تمامی بخش های جامعه ی ما تزریق می کند اگر جوان ها را باور کنیم .