نشست علمی و تخصصی

موضوع :

بررسی تاثير کاهش نرخ سود بانکی در روند توسعه

اساتيد حاضر :

دکتر مجتهد - دکتر يوسف فرجی - دکتر اورانوس پريور

مکان : تهران - بالاتر از دوراهی قلهک - خيابان يخچال -سالن آمفی تئاتر دانشکده مديريت و حسابداری - دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

زمان : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۸۵ از۱۰ صبح تا ۱۲ بعدازظهر

ورود برای عموم آزاد است

انجمن علمی اقتصاد دانشکده اقتصاد ، مديريت و حسابداری