به زودی در این وبلاگ متون انگلیسی برای آموزش زبان انگلیسی مخصوص مدیران قرار داده خواهد شد .