قسمت اول

زندگی مولا از هر جهت در معماری تمدن تازه ای که قصد خیره کردن چشم جهانیان را دارد . بدون شک باید مورد توجه قرار گیرد . توجه به اینکه معبر ورود به شهر محمدی وجود مبارک مولاست و هر راه دیگری منجر به طراحی و مهندسی تمدنی دیگر خواهد بود . همچنان که در طول تاریخ بارها این معماری انجام گرفته است و به آنچه که باید نرسیده است . یکی از ابعاد وجودی مولا که به شکلی شگفت انگیز با فضای حاکم بر زمانش تباین دارد و ما در طراحی مدنیت تازه اسلامی به شدت از آن غافل بودیم ونتایج این غفلت جانکاه را امروزه به عینه می بینیم ، توجه مولا به تولید فرهنگ کار بود . اجازه بدهید پیش از اینکه به تحلیل سیاسی و اجتماعی این مشی و شیوه اقتصادی بپردازیم . با اشاره به اخرین سطر های مطلب فبل ، یادآور شوم . وقتی امتیازطلبان دینی ، آنان که به دنبال اعتبار و مقام و درهم و دینار از راه های ساده و بی زحمتش بودند ، برای اعتراض به سوی امام رفتند . او را با بیل و کلنگ در کنار کارگرش در نخلستان و یا مزرعه اش یافتند و امام همچنان که جوابشان را می داد شروع به کار کرد . امیر عقل و عدالت ، حتی در تقسیم بیت المال آنچنان که عبدالفتاح عبدالمقصود مصری می گوید . سیاستی را که از روی عاطفه بنیان گذاشته شده بود در جهت ایجاد فرهنگ تولید ، به سیاستی با بنیان های خردورزانه تبدیل کرد هرچند تبعات آن را می دانست و دید و دیده ایم و می دانیم . قابل توجه است بدانیم امیر عدل و عدالت از روزی که وارد مدینه پیامبر شد گاهی مشغول جهاد در راه هدا و اسلام بود و گاهی در تولید کشاورزی و درختکاری سهیم بود و گاهی برای حوادج روزمره خانواده اش در باغ ها و مزارع دیگران کار می کرد و مزد می گرفت . مخصوصا در ۲۵ سال خانه نشینی مظلومانه ، به امور کشاورزی و درختکاری و حفر قن.ات و در آوردن چشمه ها از زمین در اطراف مدینه مشغول شد . به این وسیله املاک زیاد و باغ ها و مزارع فراوانی را احداث کرد . به طوری که خودشان می فرمایند : زمانی را به یاد می آورم که حضرت رسول می فرمایند : زمانی را به یاد می آورم که رسول خدا از گرسنگی سنگ بر شکم می بستیم ، در حالی که الان صدقه موقوفات مال من به ۴۰۰۰۰ دینار می رسد و همچنین در جایی دیگر فرمود : موقوفات اموال من سالانه برای فقرای بنی هاشم کفایت می کند .

منبع :

روزنامه جام جم ، چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، سال ششم ، شماره ۱۷۰۱ ، ص۸